Oedeemtherapie

Naast een systeem van bloedvaten heeft ons lichaam nog een transportsysteem: het lymfestelsel. Dit zorgt voor de afvoer van overtollig vloeistof en afweer tegen infecties. Een okseltoilet kan de werking van het lymfestelsel verstoren en een opeenhoping van (eiwitrijk) weefselvocht in de arm veroorzaken, met lymfoedeem als gevolg. Dit veroorzaakt een zwaar en gespannen gevoel in de arm en gevoelsstoornissen in de arm of de hand. Vijfenveertig procent van de vrouwen en mannen met borstkanker die een okselkliertoilet in combinatie met bestraling hebben ondergaan, krijgt te maken met deze klachten. Echter ook na een borstsparende operatie in combinatie met de schildwachtklierprocedure treedt in bijna acht procent lymfoedeem op, zonder dat de patiënt is bestraald. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.lymfoedeem.nl.

Wij behandelen lymfoedeem volgens de Australische methode. In tegenstelling tot de andere behandelmethoden starten wij met het activeren van het diepere lymfesysteem, gevolgd door het legen van het aangedane gebied via dit diepe systeem. Dit zorgt voor een complete activering van het lymfstelsel.
Wij bieden u een gecombineerde behandeling van manuele lymfdrainage, oefentherapie, compressie door middel van zwachtels, huidverzorging en een advies voor leefregels aan. Door deze combinatie bereiken wij in zeer korte tijd een optimaal behandelresultaat.
Een ander belangrijk speerpunt is de zelfredzaamheid: U leert hoe u de behandeling zelf kunt toepassen. U krijgt uitleg over het ontstaan van oedeem en de gevolgen hiervan op langere termijn. Daarnaast leert u specifieke ademhalingstechnieken, drainagehandgrepen en -oefeningen aan om bij uzelf het lymfsysteem te activeren. Thuis kunt u aan de slag, op de momenten dat het u uitkomt.

Wij kunnen niet voorgoed genezen, maar we kunnen u wel behandelen en adviseren hoe u lymfoedeem kunt voorkomen of beperken.
Er is sprake van een optimaal behandelresultaat binnen drie tot vier weken. Om dit resultaat te behouden en in sommige gevallen zelfs te verbeteren, krijgt u een elastische armkous aangemeten.
Meer informatie over de Australische methode kunt u vinden op: www.lymphoedema.org.au.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marianne.